isnâ'aşer


isnâ'aşer
(A.)
[ ﺮﺸﻋ ﯽﻨﺛا ]
oniki.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İSNA AŞER — Oniki …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEZÂİR-İ İSNÂ AŞER — Ege Denizindeki oniki adalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EİMME-İ İSNÂ AŞER — On iki imâm. Silsile i sâdâttan olup müceddit olan imâmlar hakkındaki bir tâbirdir. Bu zâtlar esasât ı İslâmiye ve hakaik i Kur âniye ve imâniyenin, dini esasların ve şeriatın muhafazasına çalışan, saltanat işlerine karışmayan mânevi riyâset ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MİÂ-İ İSNÂ-AŞER — Oniki parmak bağırsağı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İMAM-I ALİ NAKİ — (Hi: 212 254) Eimme i İsnâ Aşer den onuncu zât olup, manevi büyük nüfuz ve takva sahibi, ehl i kemal bir zâttır. Ali İbn i Muhammed Hâdi diye de bilinir. (R.A …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İMAM-I ALİ RIZA — (Hi: 153 de Medine i Münevvere de doğmuştur.) Eimme i İsnâ Aşer in yedincisidir. İmam ı Musa Kâzım ın oğludur. Tus; yani Meşhed de medfun olup kabri ziyaretgâhtır. (R.A …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük